Polskie Duszpasterstwo w Waterford

Kontakt

Ks. Emil Adler

087 4182223
xemiladler@gmail.com
Chrzest PDF Print E-mail

chrzestChrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostep do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jet sakramentemodrodzenia przez wodę i w słowie". (KKK 1213)

Read more...
 
I Komunia Św PDF Print E-mail

komuniaDo Pierwszej Komunii Św. dzieci przygotowują się wraz ze swoją klasą w szkole irlandzkiej.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przystąpienia do Pierwszej Komunii Św. po polsku. Zainteresowani mogą się zgłaszać do duszpasterza polskiego w Waterford, ks. Emila Adlera.

 
Bierzmowanie PDF Print E-mail

bierzmowanieWśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Ta jedność sakramentów inicjacji wynika stąd, że przez nie dokonuje się stopniowe i całkowite upodobnienie do Chrystusa w Kościele.

Bierzmowanie znajduje się między chrztem a Eucharystią. Zakłada i bazuje na pierwszym sakramencie i domaga się drugiego. Przez bierzmowanie ochrzczony postępuje na drodze ale jej nie kończy.  Potwierdza to cała liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła.

 

Do bierzmowania w Irlandii młodzież przygotowuje się w ramach zajęć szkolnych w szóstej klasie Primary School. W przypadku osób starszych można zgłosić się do proboszcza parafii, w której się mieszka.

 

 

Istnieje też możliwość uzyskania bierzmowania po polsku. W takim przypadku proszę o kontakt z Duszpasterstwem Polskim w Waterford.

Katecheza dla kandydatów: tutaj. Pytania do katechezy: Dlaczego Bóg nas kocha? Co jest istotą bycia chrześcijaninem? Jak kochać Boga?

Katecheza "Chcieć to móc" posłuchaj tutaj.

Świadectwo Nick Vujicic: dokomentdeledyskfilm

FilmJak motyl

 
Małżeństwo PDF Print E-mail

malżeństwoPrzez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Read more...